This Theme Supports a Custom FrontPage

Tour de France การแข่งขันจักรยานสุดโหด

Tour de France การแข่งขันจักรยานสุดโหด

การแข่งขันจักรยานแม้ว่าจะมีการแข่งขันหลายรูปแบบ หลายรายการโดยเฉพาะในต่างประเทศ จะมีรายการระดับการแข่งขันต่างๆมากมาย แต่ที่ถือว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดในการแข่งขันจักรยานนั่นก็คือ การแข่งขันจักรยาน Tour de France การแข่งขันจักรยานที่ได้ชื่อว่าโหดสุดในโลก Read more about Tour de France การแข่งขันจักรยานสุดโหด