Bike size selection guide

ไซส์จักรยาน

การเลือกไซส์จักรยาน เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เราต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อจักรยาน เพราะอย่างที่เรานั้นทราบกันดีว่าความสูงของคนเรานั้นไมก่เท่ากัน เราจึงยากแนะนำวิธีเลือกให้ท่าน