This Theme Supports a Custom FrontPage

การใช้เกียร์จักรยาน 21 สปีด ที่ถูกต้องตามสถานการณ์

การใช้เกียร์จักรยาน 21 สปีด ที่ถูกต้องตามสถานการณ์

จักรยานส่วนใหญ่มาพร้อมกับเกียร์ เพื่อช่วยผู้ขับขี่รับมือกับภูมิประเทศที่หลากหลาย โดยทั่วไประบบเกียร์ธรรมดาบนจักรยานจะมีถึงความเร็ว 10, 18 และ 21 จำนวนของเกียร์ที่จักรยานที่เพิ่มขึ้นจะนำไปคูณจำนวนของห่วงโซ่ด้านหน้ าด้วยจำนวนของเกียร์ใน Rear Cassette ตัวอย่างเช่นจักรยานแบบ 21 สปีด จะมีห่วงโซ่สามเส้นที่ด้านหน้าและ Rear Cassette เกียร์ 7 ชุด เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะควบคุมเกียร์ของจักรยานความเร็ว 21 สปีด คุณจะสามารถเพลิดเพลินไปกับการปั่นที่ยาวนานขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณเหนื่อยน้อยลงและสนุกมากยิ่งขึ้น Read more about การใช้เกียร์จักรยาน 21 สปีด ที่ถูกต้องตามสถานการณ์